Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.

Unterkategorien

Autonomiczny program ekologiczny zagospodarowania wody w ciekach i rzekach oraz energii wiatru dla celów:

zapobiegania powodzi i suszy, produkcji prądu elektrycznego, naturalnego biologicznie uzdatniania wody,

rolniczych, hodowli ryb, klimatycznych, rekreacyjnych, a na większych rzekach komunikacji i transportu.

Additional information