KLAWITERAPIA - Wstęp

 

Szanowni Państwo.

Wiodące na świecie różne centra naukowo - medyczne i biologiczne (podległe i współpracujące z NASA,
a także renomowane instytuty, uczelnie, szpitale i kliniki), w ostatnich latach rejestrują wyraźny wzrost zainteresowania naukowo – badawczego i wdrożenia utylitarnego zweryfikowanych osiągnięć medycyny naturalnej.

Dobre zdrowie to psychologia pozytywnego myślenia, także w procesach decyzyjnych pragmatycznego działania, dobra kondycja neurofizjologiczna ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, czynniki genetyczne oraz codzienna higiena, aktywny ruch na świeżym powietrzu i racjonalne żywienie.

Additional information