Leczenie demielinizacji

 

Regulacja potencjałów nerwowych własnych i wzbudzanie utraconego przewodnictwa nerwowego.

W związku z uzyskaniem obiektywnego potwierdzenia zaniku – cofnięcia się demielinizacji w mózgu pacjentki usprawnianej tylko klawiterapią zwracam się z uprzejmą prośbą do LEKARZY – NEUROLOGÓW O POMOC W NASTĘPNYCH BADANIACH MRI lub KT.

Szanowni Państwo od blisko 20 lat weryfikuję klinicznie metodę klawiterapii. Sprawa, z którą chcę Was zapoznać jest wyjątkowego znaczenia. Do dnia dzisiejszego skutecznie i holistycznie usprawniłem ponad 200 pacjentów z rozpoznaniem sclerosis multiplex SM – stwardnienie rozsiane Wypadek samochodowy sprawił, że pacjentka A. M. lat 28, pierwsza z wielu z moich pacjentów z rozpoznaniem sclerosis multiplex (MS) została poddana dwukrotnemu badaniu głowy. Pierwsze badanie głowy wykonano rezonansem magnetycznym w WAM w Warszawie przy ul. Szaserów podczas jej hospitalizacji w Klinice Neurologicznej WIML w dniach 26,01 - 01,02,2000 roku. Opis MRI mózgu (w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego): - cytuję ...badaniu MR głowy wykonanym w sekwencji SE w obrazach T1 zależnych oraz TSE w obrazach T2 i PD zależnych uwidoczniono liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i PD zależnych zlokalizowane w istocie białej obu półkul, głównie w ciele modzelowatym oraz w sąsiedztwie trzonów komór bocznych, a także w moście oraz jedno ognisko w prawej półkuli móżdżku. Obraz typowy dla SM - koniec cytatu. A.M. po pierwszej diagnozie, rozpoznaniu i leczeniu klinicznym po 5 miesiącach nie mogła samodzielnie chodzić, silne trzęsienie głowy, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, silna ataksja móżdżkowa kończyn górnych w próbie palec - nos, zaburzenia apraksji, silne drżenia (swoiste telepanie) kończyn górnych, nie mogła utrzymać szklanki, łyżki, widelca, noża i nie mogła pisać, miała kończyny dolne przeprostowane w kolanach i zespół lodowatych z niedokrwienia kończyn dolnych i górnych, nie mogła kończyn dolnych podnosić do góry stojąc na jednej nodze i wiele innych poważnych zaburzeń. A.M. dniach 05,06-13,06,2000 roku poddała się kuracji klawiterapią i odzyskała pełną sprawność fizjologiczną - wszystkie w/w zaburzenia cofnęły się. W rok po mojej kuracji klawiterapią A.M. będąc w pełni sprawną została z konieczności odniesionych obrażeń głowy w wypadku samochodowym i rozpoznania lekarskiego na oddziale Chirurgii Ogólnej B w Koninie (Commotio cerebri in anamnesi /S 06/. Contusio universalis), poddana została drugiemu badaniu głowy nowoczesnym tomografem komputerowym. Cytuję opis -...KT głowy - w okolicy lewej komory bocznej w istocie białej widoczne drobne obszary o niższej gęstości - ogniska demielinizacji? Komory boczne mózgu w normie. Cech krwawienia wewnątrz czaszkowego nie stwierdza się. "Okno kostne" nie wykazało zmian pourazowych - koniec cytatu. Proszę zauważyć w opisie podaje się drobne obszary o niższej gęstości - ogniska demielinizacji ze znakiem zapytania (?).

Additional information