Non ci sono articoli in questa categoria. Se si visualizzano le sottocategorie, dovrebbero contenere degli articoli.

Sottocategorie

Autonomiczny program ekologiczny zagospodarowania wody w ciekach i rzekach oraz energii wiatru dla celów:

zapobiegania powodzi i suszy, produkcji prądu elektrycznego, naturalnego biologicznie uzdatniania wody,

rolniczych, hodowli ryb, klimatycznych, rekreacyjnych, a na większych rzekach komunikacji i transportu.

Additional information