Witaj w serwisie - Klawiterapia.com


prezentuje prostą i łatwą instrukcję naturalnej nieinwazyjnej metody molekularnej w dermovisceralnej (skórno-wewnętrznej) biocybernetycznej klawiterapii w zapobieganiu poprzez stymulację (bodżcowanie) w naturalny sposób 1100-u jednostkom chorobowym za pomocą odpowiednich algorytmów i sieci czynności do właściwych jednostek chorobowych. Wybierając właściwą jednostkę chorobową, za pomocą otrzymanego sposobu zapobiegania i zwalczania choroby, w szybki i łatwy sposób możesz poprawić własny stan zdrowia i swoich bliskich, bez potrzeby wykupywania drogich leków...

Czytaj więcej ...  

 

Przyczyny i patogeneza bólu a możliwości psychoterapii
i rehabilitacji neurofizjologicznej metodą klawiterapii
w holistycznym usprawnianiu cierpiącego
i niepełnosprawnego człowieka

 

Powszechnie przyjmuje się określenia walki z bólem, walki ze spastycznością itp. Są to określenia upraszczające a wynikają z braku powszechnej wiedzy o przyczynach i patogenezie bólu lub spastyczności. Ból i spastyczność są wspaniałym darem natury dla człowieka cierpiącego i niepełnosprawnego. Powinniśmy z pokorą i wdzięcznością przyjąć, że ból informuje nas o miejscu, rodzaju, zakresie i stanie zagrożenia homeostazy fizjologicznej organizmu człowieka cierpiącego i niepełnosprawnego, które wymaga holistycznego naprawienia – usprawnienia. Spastyczność zaś uniemożliwia, zapobiega poprzez unieruchomienie niesprawnej struktury czynności motorycznej, pogłębianiu uszkodzenia (np.: przewrócenia się, potłuczenia, zwichnięcia lub złamania układu kostnego), organizmu niepełnosprawnego człowieka. Zaburzenia równowagi pochodzenia błędnikowego, móżdżkowego i niedokrwiennego, w szczególnych stanach niedyspozycyjnych fizjologicznie, uniemożliwiają samodzielne stanie, schylanie, chodzenie itp. Z bólem, spastycznością i zaburzeniami równowagi nie możemy walczyć. Trzeba zrozumieć przyczyny, patogenezę bólu, spastyczności i zaburzeń równowagi. Następnie po usprawnieniu klawiterapią organizmu – zniesieniu przyczyny i ewentualne patogenezy ból, spastyczność i zaburzenia równowagi ustępują bardzo sprawnie, skutecznie i szybko (czytaj załączone wyniki badań neurologicznych). Ból, spastyczność i zaburzenia równowagi możemy zaliczyć do naturalnych mechanizmów obronnych, przyjaznych człowiekowi. Poprzedzeniem powstania i ujawniania się bólu mogą być:

Dodatkowe informacje