W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Autonomiczny program ekologiczny zagospodarowania wody w ciekach i rzekach oraz energii wiatru dla celów:

zapobiegania powodzi i suszy, produkcji prądu elektrycznego, naturalnego biologicznie uzdatniania wody,

rolniczych, hodowli ryb, klimatycznych, rekreacyjnych, a na większych rzekach komunikacji i transportu.

Dodatkowe informacje