KLAWITERAPIA - Wstęp

 

Szanowni Państwo.

Wiodące na świecie różne centra naukowo - medyczne i biologiczne (podległe i współpracujące z NASA, a także renomowane instytuty, uczelnie, szpitale i kliniki), w ostatnich latach rejestrują wyraźny wzrost zainteresowania naukowo – badawczego i wdrożenia utylitarnego zweryfikowanych osiągnięć medycyny naturalnej.

Dobre zdrowie to psychologia pozytywnego myślenia, także w procesach decyzyjnych pragmatycznego działania, dobra kondycja neurofizjologiczna ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, czynniki genetyczne oraz codzienna higiena, aktywny ruch na świeżym powietrzu i racjonalne żywienie.

 

Trudne problemy życia codziennego, brak psychologicznego treningu w kształceniu odporności w umiejętności funkcjonowania człowieka w warunkach stresu psychologicznego - dotyczy znacznej części naszego społeczeństwa. Te czynniki (stres, frustracja, silne i długotrwałe irytacje a nawet afektywne zachowania) wywołują negatywne zaburzenia emocjonalne, które warunkują się psychogennie i sprawiają wszelkie perturbacje psychosomatyczne, stanowiące około 85% chorób, na które cierpi człowiek.

 

Metoda klawiterapii określona w formie słowa kluczowego na internetowej stronie głównej www.klawiterapia.com jest całkowicie naturalna i bezpieczna (nie inwazyjna), oparta na reakcji stymulacyjno – odruchowej, dermovisceralnej (skórno – wewnętrznej), wywołująca samo zdrowienie. Klawiterapia to działanie pobudzające klawikami na strefy, punkty i receptory biologicznie czynne, sterujące poprzez układ nerwowy życiodajnymi procesami endogennymi organizmu człowieka. Klawiterapia była poddana weryfikacji w kilku klinikach warszawskich w zakresie: bóle (migrena), neuralgie, różne infekcje, aż po bardzo trudne jednostki chorobowe tj.: stwardnienie rozsiane (potwierdzane MRI), WZW, AIDS, odbudowa utraconej odporności immunologicznej, nie operacyjne leczenie przepuklin krążków miażdżystych kręgosłupa (potwierdzone MRI) i wiele innych schorzeń typu psychosomatycznego. W maju 1999 roku grupa niezależnych lekarzy neurologów, powołana decyzją Sekcji Refleksoterapii przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, pozytywnie oceniła metodę klawiterapii stwierdzając, że jest niezwykle skuteczna i powinna być rozpowszechniona, szczególnie w rehabilitacji neurofizjologicznej i w ogólnej profilaktyce zdrowotnej. Raport naukowy o zastosowaniu klawiterapii w sclerosis multiplex (SM) został wygłoszony przez dr n. med. Wiktora Bodnara – neurologa, wiceprzewodniczącego Sekcji Refleksoterapii przy ZG PTL na Plenum wyjazdowym ZG PTL, które odbyło się w dniu 25,05,1999 roku w Łańcucie.

 

Istotą z n a m i e n n ą, własnym dorobkiem metody klawiterapii jest odreagowanie psychologiczne i napięć nerwowych oraz niezwykle skuteczna umiejętność regulacji zaburzonych prądowych potencjałów własnych a nawet wzbudzanie utraconego przewodnictwa we włóknach nerwowych (potwierdzone EMG). Chodzi o przepływ sterujących bioprądów poczynając od OUN poprzez nerwy eferentne do zaburzonych struktur anatomiczno – morfologicznych i nerwów aferentnych (w sprzężeniu zwrotnym), w procesach czynnościowych endogennych regulujących poziom np.: cytokin, endorfin, interferonu, dopełniacza i innych subtelnych wartości żywotnych na poziomie enzymatycznym, hormonalnym a także subkomórkowym i molekularnym organizmu człowieka.

 

Rozdział następny >> 

 Przyczyny i patogeneza bólu a możliwości psychoterapii i rehabilitacji neurofizjologicznej metodą klawiterapii w holistycznym usprawnianiu cierpiącego i niepełnosprawnego człowieka