UZASADNIENIE OPISOWO-NAUKOWE KLAWITERAPII - WSTĘP

PODSTAWY EMPIRYCZNE KLINICZNEJ NEUROFIZJOLOGII
W BIOCYBERNETYCZNEJ KLAWITERAPII.

dr Ferdynand Barbasiewicz

 

1) Człowiek, warunkowanie psychogenne (antropogenne) a neurofizjologia.

2) Studiowanie literatury, dedukcja i indukcja antycypacyjna w ustalaniu uwarunkowań zaburzeń zdrowotnych, eksperymenty i doświadczenia kliniczne w tworzeniu klawiterapii.

3) Najwcześniejsze diagnozowanie nowotworów złośliwych i skuteczna ich likwidacja w kilka dni własnymi przeciwciałami.

4) Niektóre aspekty profilaktyki wymagające co roku przypominania.

5) Biocybernetyka submolekularna klawiterapia w regulacji zaburzonych demielinizacyjnie nerwowych potencjałów własnych i wzbudzanie utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych. 

6) Nadzieja, złudzenia i kosztowne rozczarowania.

7) Apel do sumienia neurologów, i polityków farmakologii.