Biografia w tworzeniu metody dermovisceralnej klawiterapii

 

Zainteresowanie dr Ferdynanda Barbasiewicza medycyna i patologiami człowieka datuje się od roku 1956, kiedy rozpoczął swoją pracę w Prosektorium Szpitala Wojskowego w Warszawie asystując przy sekcji zwłok. Studiowanie i analiza literatury psychologicznej, histopatologicznej, neurofizjologicznej, ukierunkowały jego dociekania dedukcyjne i indukcyjne na funkcje biocybernetyczne w patologii układu nerwowego człowieka jako jednej z głównych przyczyn zgonów. Doświadczenia z badań histopatologicznych, liczne konsultacje z anatomopatologami i różnorodna literatura kliniczna sprawiły, że wówczas po raz pierwszy poważnie zainteresował się odruchami, procesami i funkcjami przewodnictwa nerwowego. W 1961 roku został członkiem Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, gdzie uczestniczył w pracach sekcji biocybernetycznej, w której także aktywnie udzielali się przede wszystkim lekarze wojskowi. Tam po raz pierwszy poznał literaturę refleksoterapii typu bodziec - reakcja organizmu, akupresura i akupunktura. W tym samym czasie podjął studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie szczególnie starannie studiował procesy psychogennego warunkowania człowieka i zwierząt.


Na Uczelni po raz pierwszy zainteresował się procesami dermovisceralnymi, skórno wewnętrznymi, receptorami. Wtedy nastąpiło skojarzenie, że przy każdym ukłuciu się, nakłuciu skóry, człowieka i zwierząt aktywizują się różne czynniki wewnętrzne na różnych poziomach endogennych organizmu jak osocze, przeciwciała, czynniki krzepliwości, endokrynologiczne, wegetatywne, pobudzanie i hamowanie w układzie nerwowym, samo gojenie, i samo zdrowienie itp. Podobne procesy aktywizujące zachodzą w fizjologii organizmów człowieka i zwierząt pod wpływem ambiwalencji emocjonalnej poprzez psychologiczne i socjologiczne czynniki warunkowania psychogennego, które w silnych i długotrwałych przeżyciach stresowych mogą być przyczyną zaburzeń adaptacyjnych, a nawet psychosomatycznych, albo pod wpływem psychoterapii wywołują pozytywną regulację przeżyć emocjonalnych, zachowań a nawet samo zdrowienia. Z tego zakresu napisał prace magisterska nt. Psychogenne i socjogenne korygowanie nieprzystosowanej społecznie osobowości młodzieży. W tym celu w latach 60 - tych organizował festyny i różne konkursy dla młodzieży zaniedbanej społecznie, w stworzonym przez siebie Ośrodku Readaptacji Społecznej w Otrębusach k/Warszawy.


Od początku lat 60 - tych dr Barbasiewicz zbierał i studiował literaturę dot. odruchów, anatomii, fizjologii, histopatologii, a szczególnie układu nerwowego, topografii funkcyjnej mózgu, akupresury, akupunktury. W miarę rozwoju badań z użyciem mikroskopu elektronowego nad komórkami wszystkich poziomów endogennych (dermatomu, neurotomu, myotomu i sclerotomu), interesowały go wszelkie publikacje o strukturach subkomórkowych, szczególnie funkcje różnych czynników endogennych i molekularnych, neurochemiczne przekażniki w sprzężeniu i sterowaniu dermovisceralnym poprzez układ nerwowy. Pierwsze eksperymenty stymulacji dermovisceralnej w połączeniu z punktami akupresury i akupunktury na cierpiącym człowieku podjął na początku lat 70 - tych w skutecznym znoszeniu różnych bólów. Początkowo stymulacje nieinwazyjne, dermovisceralne wykonywał odpowiednio podostrzonymi znanymi drutami do robótek i gwoździami., realizując także próby skutecznej likwidacji różnych uzależnień według zaleceń akupunktury. - W latach 1967-1981 odbył kilka wyjazdów zagranicznych (ZSRR, Chiny, Południowa Wenezuela, w celu poznania refleksologii i różnych metod psychoterapii i refleksoterapii.
Już wówczas podjął badania statystyczne nad wskazaniami poszczególnych punktów i łączenia ich w algorytmy i sieć czynności. Równolegle realizował mnogie stymulacje na skórze głowy i na powłoce całego organizmu, analizował różne odczucia w korelacji z funkcyjną topografią ośrodków mózgu. Tam, gdzie odczuwano pieczenie lub wyraźny ból to przytrzymywano gwoździe, aż do wyciszenia przykrych doznań i wówczas odczuwano tuż po stymulacji dużą ulgę i lepsze samopoczucie. Ustalił, że wszystkie ośrodki w mózgu, móżdżku, pień nerwowy, nerwy czaszkowe, cały układ nerwowy, narządy wewnętrzne i wszelkie struktury morfologiczne anatomii człowieka i zwierząt mają swoją topografię diagnostyczną i terapeutyczną odpowiednio zlokalizowaną na powierzchni skóry.


Od lat 70 - tych dr Barbasiewicz pomagał bezinteresownie i skutecznie ludziom cierpiącym na różne dolegliwości. Wówczas nazwał te metodę klawipunkturą a kilka lat póżniej klawiterapią (lat. clavus - gwóźdź). W 1975 roku opracował obecną wersję gwoździa, którą nazwał klawikiem. Okazuje się, że działanie na powierzchni skóry równo ułożonymi szpalerkami składającymi się z 7 klawików w jednej ręce i 7 w drugiej ręce i łagodne bodzcowanie skóry na powierzchni głowy co 5 mm przynosi dużą ulgę, ustępują wszelkie napięcia ośrodkowe i korowe mózgu, udrażnia się dokrwienie, następuje bardzo wyraźnie odczuwalny luz w głowie. Odblokowują i udrażniają się zatoki, poprawia się wzrok, polepsza oddychanie. ustępują bóle głowy itp. Dr Barbasiewicz wykazał, ze utrzymujące się w dłuższym czasie napięcia w mózgu, wywołane silnymi i długotrwałymi stresami wywołują zaburzenia nerwicowe a nawet psychosomatyczne organizmu, sprawiają niedokrwienność ośrodków mózgu i skóry na głowie, a nawet zapaść enzymatyczno-metaboliczną w dermatomie, co objawia się łupieżem.
Natomiast na plecach, brzuchu, klatce piersiowej i kończynach po przekrwieniu wywołanym stymulacją klawikami ujawniają się, u niektórych osób algostyczne plamki z przeczulicą bólowa, świadczące o zaburzonych nerwowych potencjałach własnych. Drugą fazą patologii plamki algostycznej jest algodystrofia, skóra w tej plamce jest martwa, bez czucia, to świadczy, że wyłączone jest całkowicie w tym miejscu przepływ sygnałów z mózgu we włóknie nerwowym eferentnym i aferentnym do efektorów i wszelkich receptorów skórnych, i visceroreceptorów. Plamki mogą mieć wielkość średnicy od 1 mm do 20 mm. Żeby uregulować wartość nerwowych potencjałów własnych należy klawikiem stymulować plamkę algostyczną, aż zniesie się przeczulice bólową i uzyska się normalne czucie skórne. Skutkiem jest odzyskanie właściwej wartości nerwowych potencjałów własnych. Natomiast plamkę algodystroficzną, martwą należy nakłuwać nieinwazyjnie też na całej powierzchni, aż ujawnią się sekundowe bóle przenikające, wówczas następuje skuteczne wzbudzenie przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknie nerwowym. Po kilku minutach po nakłuciu ujawni się wyraźny dermografizm jak po komarach. To jest podskórne wypełnienie osoczem, które po kilku godzinach zanika i w tym miejscu skóra odzyskuje czucie i właściwy kolor. Oczywiście te miejsca trzeba przez kilka dni kontrolować za pomocą stymulacji. Opisany proces regulacji nerwowych potencjałów własnych i wzbudzania utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych można sprawnie randomizować klinicznie badaniami EMG (elektromyografią). 


Dr Barbasiewicz udowodnił, że w pępowinie każdego człowieka są zmagazynowane komórki macierzyste (dermatomu, neurotomu, myotomu, sclerotomu), które można zaktywizować do regeneracji np. układu nerwowego objętego demielinizacją. Należy dokonać jednoczesnej stymulacji w sprzężeniu punktu Szen Men (ogólno neurofizjologiczny) i punktu 25 w małżowinie ucha tzw. czynnika wzrostu ze stymulacją górnego obrzeża skóry pępka. To między innymi działanie terapeutyczne sprzyja zabliźnianiu i odbudowie mieliny w plakach mózgowych (fr. plaque) w multiple sclerosis (MS), potwierdzone MRI (rezonansem magnetycznym) w Szpitalu Wojskowym w Warszawie.
Druga ważna strefa terapeutyczna ustalona przez dr Barbasiewicza znajduje się w tzw. brunatnej aureolce wokół brodawek sutkowych, która ma ścisły związek z diagnozą irydologii w przebarwieniach tęczówki oka. Należy wziąć 3-5 klawików lub 5-7 wykałaczek równo ułożonych w szpalerek i delikatnie uciskać prostopadle całą powierzchnię brunatną aureolki na sutkach i przytrzymywać ucisk 7-12 sekund. Nie wolno nakłuwać brodawek sutkowych. Jeśli coś ci dolega w zdrowiu to odczujesz przenikający i bardzo dokuczliwy do wewnątrz ból igłowy. Po skasowaniu w całej strefie brunatnej wokół brodawek sutkowych doznań bólowych, odczujesz wyraźnie lepsze samopoczucie. Możesz także przed zabiegiem sprawdzić spirometrem oddech i po stymulacji, na pewno zauważysz po zabiegu istotną różnicę.


Autor metody dermovisceralnej klawiterapii dr Ferdynand Barbasiewicz opracował także zestaw lekkich ćwiczeń gimnastycznych, które wykonywane w odpowiedniej ilości i tempie przed snem i rano znakomicie wywołują bardzo dobre przekrwienie całego organizmu, odtrucie, dotlenienie, dożywienie krwią na wszystkich poziomach endogennych, odstresowanie, kształcą koordynację móżdżkowo ruchową, podzielność uwagi i regenerują i spowalniają proces starzenia się całym organizmie.
Publikacje na ten temat metody dermovisceralnej klawiterapii wysłano pocztą i drogą e-mail do 700 Uniwersytetów Medycznych i Instytutów Naukowych prowadzących badania medyczne lub około medyczne na świecie. 
- W 1977 roku Dr Barbasiewicz w Centralnym Ośrodku Maszyn Uczących w Krakowie obronił pracę doktorską na temat Kształcenie nawyków, w aspektach psychologii i pedagogiki nauczania w ujęciu antropo-cybernetycznym i neuro-fizjologicznym. 
- W 1979 roku złożył pracę habilitacyjną na Wydziale Lekarskim na temat: Metoda dermovisceralna klawiterapii.
- W latach 1979-2004 wydał we własnym zakresie kilka skryptów klawiterapii z atlasem. 
- W 1996 roku własnym nakładem wydał I wydanie książkowe Klawiterapii z Atlasem; 
- Dr Barbasiewicz jest autorem 87 publikacji naukowych oraz wielu publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych na temat klawiterapii z szeregiem referatów na temat klawiterapii wygłoszonych na kongresach i sympozjach naukowych w Polsce.

 

W 2004 roku Dr Barbasiewicz wydał po raz drugi wzbogaconą książkę Klawiterapia i Atlas klawiterapii, opracował ponad 1100 algorytmów z siecią czynności terapeutycznej na bazie akupunktury i akupresury. Przy rutynowych zabiegach w ciężkich schorzeniach multiple sclerosis, polineuropatia, parkinsonizm, astma oskrzelowa, padaczka, nowotwory przed operacją itp. wykonywał w czasie 8 godzin dziennie od 200.000 do 300.000 stymulacji na skórze jednego pacjenta w na przestrzeni 10 dni.
Na przestrzeni blisko 40 lat Dr Barbasiewicz jest monitorowany w zakresie skuteczności metody dermovisceralnej klawiterapii przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i masmedia. Dowodem sukcesu terapeutycznego klawiterapii jest pozytywna ocena i oficjalne uznanie tej metody i szkoły dermovisceralnej klawiterapii przez Polskie Towarzystwo Lekarskie z 200-letnia historia swojej działalności.

 

Od 1988 roku Dr Ferdynand Barbasiewicz jest na emeryturze wojskowej i prowadzi intensywna działalność terapeutyczną i szkoleniową w Centrum Klawiterapii - Źródło w Strzeniówce k/ Warszawy - Polska.