Metoda molekularna (dermovisceralna) w biocybernetycznej klawiterapii w domowym diagnozowaniu nowotworów złośliwych w najwcześniejszej, początkowej fazie rozwoju i skuteczna ich likwidacja w kilka dni własnymi przeciwciałami, odtruciem organizmu, podwyższeniem ph, aktywacja układu chłonnego oraz odbudowa endogenna odporności immunologicznej.

 
Ferdynand Barbasiewicz

Szczególną, osobistą satysfakcję uzyskałem ze skojarzenia i odkrycia diagnostycznego, że w rejonie niektórych brodawek, modzeli, znamion, brunatnych plamek na skórze pojawia się NARASTAJĄCE W KRÓTKIM CZASIE (2-3 tygodnie) wyraźne niedokrwienie, swędzenie, a następnie w połączeniu z bólem porażającym lokalną strukturę morfologiczną, a w tym także najbliższe włókna nerwowe. A jeśli nie przerwie się ekspansji patologicznej początków nowotworu klawiterapią, to także tą samą drogą neuralną następuje porażenia nawet w rdzeniu. Z reguły ludzie dotknięci początkowym rozwojem nowotworu złośliwego w nieświadomości starają się usunąć objawy bólu środkami przeciwbólowymi. A gdy nie przerwie się złośliwego porażenia/przerzutu klawiterapią w najwcześniejszej fazie rozwoju, to nastąpią narastające bóle głowy, a w konsekwencji nawet glejaki w odpowiednim ośrodku w mózgu, zagrażając patologicznie Centralnemu Układowi Nerwowemu. Dalsze konsekwencje mogą być odczuwalne w zaburzeniach fizjologicznych i np. podczas jakiegoś ruchu. – To są już poważniejsze zagrożenia zdrowotne, oczywiście już w bardziej zaawansowanej fazie rozwoju nowotworu złośliwego. To świadczy, że w tym rejonie anatomicznym lub narządzie wewnętrznym, lokalnie następują zaburzenia morfologiczne wokół wymienionych zmian, tworów na skórze i zostało zakłócone i utracone sprawne dokrwienie jako jeden z pierwszych sygnałów lokalnej patomorfologii poprzez nadmierną koncentrację markerów, białek kancerowych. Miejsca w strukturach morfologicznych w najbliższej okolicy w/opisanych zmian, tworów zostały z powodu niedokrwienia zaanektowane przez markery, białka kancerowe i nadmiar zatrucia różnymi metabolitami w tej okolicy anatomicznej uniemożliwiające sprawne dokrwienie, cyrkulację krwi. W związku z tym krew nie wnosi odpowiednich wartości czynników endogennych, odżywczych i stosownych selektywnie przeciwciał, które są zdolne likwidować wczesne zaburzenia infekcyjne wirusowe, bakteryjne, grzyby (candida), czy nadmiar koncentracji markerów, białek karcerowych. W porażonej strukturze anatomicznej, gdzie nie ma dokrwienia to na poziomie komórek występuje zapaść enzymatyczno-metaboliczna. Gdy do komórek z jakiegoś względu nie ma dobrego dokrwienia to nie mogą aktywnie działać programy DNA/RNA w jadrze komórki i tym samym zanika życie, a w tym niema podziału komórki i nie ma produkcji czynników endogennych danego poziomu endogennego. W takich warunkach, przy wyraźnie niskim pH 5 dynamicznie rozwija się grzyb candida, który jest obecny przy wszystkich rodzajach nowotworów także złośliwych. Opisany najwcześniejszy rozwój nowotworu złośliwego jeśli nie jest odpowiednio we wczesnym czasie zdiagnozowany i zlikwidowany własnymi przeciwciałami i układem chłonnym oraz likwidacją nadmiernej kwasowości.
Stan pH 7,3 z pogranicza zasadowości i alkaliczności jest wyjątkowo niekorzystny w rozwoju wszelkich nowotworów. W jaki sposób możemy stworzyć warunki pH z 5 do 7,3 w bardzo krótkim czasie (kilka dni)? Proszę zaktywować gruczołki przytarczyczne metodą molekularną dermovisceralną biocybernetycznej klawiterapii stymulując dwoma wykałaczkami nieinwazyjnie punkty akupunkturowe na meridianie osierdzia O-6 i na wątrobie W-3. Wówczas po kilku minutach zwiększysz ilość jonów wapnia w krwi, co przyczyni się do aktywniejszego wchłaniania wapnia ze spożywanej strawy, bardzo szybko podniesiesz pH na 7,3. Dodatkowo możesz przyśpieszyć wzrost pH pijąc 5 razy dziennie roztwór z jednej łyżeczki sody oczyszczonej na szklankę przegotowanej i ostudzonej wody. Należy szklankę roztworu sody podzielić na pięć porcji i pić porcje co 4-5 godzin na dobę przez 10 dni. Wówczas gdy uzyskasz pH 7,3 skutecznie zniszczysz bazę odżywczą dla grzyba candidy i tym samym pozbędziesz się nowotworu także złośliwego. Przy tej kuracji należy poprosić dobrego różczkaża, którego wskaże firma budująca studnie, żeby wskazał dobre miejsce do spania i pracy, bez promieniowania.
Więcej informacji znajdziesz w dedykowanym artykule na mojej stronie.

Pacjenci z poważnie rozwiniętym nowotworem złośliwym, gdy zgłaszają się do lekarza onkologa to lekarz często z ukrytą bezradnością czyni uwagę …szkoda, ze pan/pani tak późno zgłosiła się do lekarza. Dlatego jest tak wysoka śmiertelność w leczeniu(?) nowotworów złośliwych a olbrzymie koszty leczenia razem z denatem i jego wielkim cierpieniem, swoistą golgotą idą do …piachu

- Jak wg klawiterapii diagnozować nowotwory złośliwe z przerzutami w najwcześniejszym, początkowym stadium rozwoju?


Proszę wziąć do ręki pomiędzy palce dwa klawiki lub czyste znane wykałaczki i proszę 2-3 mm od brodawki, plamki brunatnej itp. zmian uciskać prostopadle, nieinwazyjnie, umiarkowanie mocno skórę. Jeśli odczujesz wokół tych zmian skórnych lub w jakimś miejscu z określonej strony tego tworu silny i przenikająco-rozpierający ból z pieczeniem to znaczy, że jesteś zagrożony nowotworem złośliwym w najwcześniejszym stadium rozwoju. Obserwuj dookoła tego obiektu na skórze, a szczególnie od strony bólu powierzchnię skóry odległą nawet 20 cm, czy gdzieś w okolicy jest inna brodawka lub brunatna plamka itp. zmiana skórna? Jeśli linia między tymi zmianami skórnymi przecina w jakimś miejscu dowolne włókno nerwowe lub kręgosłup to może być początek porażenia także rdzenia i może być odczuwalny lokalny ból nawet z dysfunkcją czynnościową. Jeśli zlekceważysz doznania swędzenia a ból będziesz likwidował środkami przeciwbólowymi to po dłuższym czasie, kilku tygodni lub miesięcy mogą powstawać w odpowiedzialnym ośrodku za strefę objętą dysfunkcją w ośrodku mózgu nawet zmiany w formie glejaków.

Proszę wówczas wziąć kartkę papieru A4 i należy starannie przyłożyć dowolną stroną krawędzi kartki od strony bólu przy osi brodawki lub brunatnej plamki, tak żeby kartka przylegała do konfiguracji powierzchni ciała od osi brodawki w linii prostej do innej najbliższej brodawki czy brunatnej plamki. Jeśli będziesz precyzyjnie w tej dokładnej linii przy krawędzi kartki papieru po kolei stymulował (uciskał DWOMA wykałaczkami) między tymi obiektami i będzie utrzymywał się ból przenikający z pieczeniem ściśle w linii prostej to znaczy, że jest bardzo wczesny początek przerzutu śród tkankowego w dermatomie i tkance łącznej. Jeśli zejdziesz 1 mm na bok od linii między opisanymi obiektami to nie będzie tego bólu. Wczesny przerzut nie musi przebiegać li tylko w dermatomie i tkance łącznej, skórze. Może także przebiegać wewnątrz głębszych struktur anatomicznych, organicznych, morfologicznych. Jeśli w wyniku bodżcowania pieczenie i ból ujawnia się w pierwszej sekundzie i utrzymuje się w czasie do 3 sekund to znaczy, że linia przerzutu przebiega w dermatomie, w skórze i tkance łącznej. Natomiast jeśli pieczenie i ból ujawnia się dopiero po 1-2 sekundach i utrzymuje się dłużej, powyżej 3 sekund to znaczy, że przerzut jest zlokalizowany zdecydowanie głębiej. Dlatego trzeba ucisk wykałaczek przytrzymywać, aż do ustania pieczenia i bólu. Trzeba przez 5-7 dni, 2-3 razy dziennie stymulować wokół w/w zmiany skórnej i starannie w prostej linii między tymi tworami, aż do całkowitego wyciszenia bólu w celu wywołania starannego przekrwienia. Jeśli jest więcej brodawek lub brunatnych plamek w tej okolicy to trzeba wszystkie linie między tymi obiektami stymulować, aż do wyciszenia, ustąpienia bólu i pieczenia. Opisana metoda diagnozowania potwierdza linię śródtkankowego przerzutu w prostej linii między tymi zmianami skórnymi a jeśli linia przerzutu przebiega nad kręgosłupem to istnieje pewność, że jest porażony rdzeń. Przerzuty mogą mieć bardziej złożoną postać. Jak już nadmieniłem mogą być „agresywne” liczniejsze brodawki lub plamki brunatne np. z przodu i z tyłu tułowia, wymagające stymulacji wokół i między tymi tworami najkrótszą linią w dermatomie. Metoda klawiterapii pozwala w kilka dni skutecznie w najwcześniejszym stadium zdiagnozować zaburzenia wywołane nowotworem złośliwym oraz zlikwidować porażenia układu nerwowego wywołane tymi zmianami. Metoda klawiterapii po planowym, starannym przekrwieniu w/opisanych miejsc pozwala własnymi przeciwciałami znajdującymi się w krwi niezwykle sprawnie zlikwidować lokalną koncentrację markerów, białek karcerowych, które grupują się wokół tych tworów i linii przerzutów uniemożliwiając naturalne dokrwienie tych miejsc, które po przekrwieniu stymulacją trzeba likwidować własnymi przeciwciałami jak min. limfocyty, monocyty i inne przeciwciała. A także poprzez stymulację stref biologicznie czynnych układu chłonnego i aktywację poszczególnych zgrupowań odpowiednich, NAJBLIŻSZYCH węzłów chłonnych bezpośrednio wedle wskazań w klawiterapii, a także za pośrednictwem X nerwu czaszkowego błędnego, poprzez stymulację na obrąbku małżowiny ucha w celu precyzyjnej aktywacji odpowiedniego układu chłonnego, odpowiedzialnych lokalnie węzłów chłonnych, szczegółowo opisanych w najnowszej edycji książki Klawiterapia i precyzyjnie wskazanych w Atlasie klawiterapii. Warto także wiedzieć, że mniej groźne rodzaje markerów i ich wzrosty ilościowe są niszczone także przez odpowiednie przeciwciała na bieżąco w lokalnej, wokół tych tworów krwi obwodowej. Natomiast szczególnie groźne markery w rodzaju melanoma malignum są sprowadzane drogami układu chłonnego przez odpowiednie neurotransmitery do torebki węzła chłonnego, gdzie są utylizowane, a nawet zamykane w dyżurnej torebce węzła chłonnego. Likwidując klawiterapią melanoma malignum, można badaniami patomorfologicznymi i histopatologicznymi potwierdzić, ze te groźne markery są sprowadzane do torebki najbliższego, dyżurnego węzła chłonnego. Zdarza się, ze przy dłuższej planowej stymulacji klawiterapią można te groźne markery zamknąć stymulacją (otorbić) leukocytami w torebce węzła chłonnego. Podczas kuracji metodą klawiterapii należy aktywować zgodnie ze wskazaniami także układ odpornościowy opisany w książce Klawiterapia. Należy także przestrzegać urozmaiconego, regularnego 4 razy dziennie żywienia się posiłkami z dużą zawartością naturalnych warzyw i owoców, przede wszystkim z naturalną witaminą C. Należy przestrzegać zasady starannego gryzienia, rozdrabniania pełnym uzębieniem bez ubytków każdego kęsa. Miękkie kęsy należy rozdrabniać zębami, nasycając starannie pierwszym enzymem, śliną około 20 razy, natomiast kęsy trudniejsze, twardsze z mięsa należy rozdrabiać nawet 30-50 razy. Proszę unikać mięsa smażonego. Wówczas staranne rozdrobnienie i nasycenie pierwszym enzymem trawiennym jakim jest ślina gwarantuje prawidłowy bez sensacji proces nasycenia innymi enzymami na dalszych poziomach układu trawiennego (kwas solny żołądka, żółć i insulina w dwunastnicy), daje gwarancje dobrego trawienia w jelitach.

Jeśli masz liczne brodawki i brunatne plamki należy także unikać dłuższego przebywania w miejscach nasłonecznionych, nie wolno opalać się. Bezwzględnie należy unikać spożywania mięsa wędzonego, należy starannie okroić, odłączyć części wędzone. – W 1935 roku prof. Iwan Piotrowicz Pawłow, laureat nagrody Nobla, wykonał eksperyment, wygolił futro królikowi na szyi i posmarował osadem z palenia papierosów wzięty z cygarniczki. Po 2 tygodniach królik miał zaawansowany rozwój nowotworu złośliwego. Należy także wykonywać 2-3 razy dziennie ćwiczenia gimnastyczne opisane na mojej stronie internetowej
i w książce Klawiterapia a zilustrowane fotografią w Atlasie klawiterapii. Po zakończonej kuracji jeśli nie będzie bólu należy jeszcze przez 3 dni stymulować wokół brodawek itp. tworów. Uwaga! Trzy dni przed zabiegiem usunięcia brodawki lub brunatnej plamki u chirurga dermatologa nie należy stymulować wokół tych patologicznych niebolesnych już obiektów, żeby nie wywoływać zbyt silnego dokrwienia/przekrwienia wokół planowanych do usunięcia brodawek itp. tworów. Natomiast obowiązkowo trzeba dalej stymulować wskazane miejsca układu chłonnego i wskazane punkty i strefy biologicznie czynne odpowiednie do najbliższych węzłów chłonnych nawet przez dalsze 4-5 dni, po usunięciu brodawki lub brunatnej plamki. Należy także przez 2 tygodnie aktywować punkty odpornościowe wymienione w książce Klawiterapia ze wskazaniem w Atlasie klawiterapii. Należy unikać usuwania brunatnych plamek laserem lub prądem albowiem smażenie komórek i tkanek grozi rozwojem nowych zagrożeń nowotworowych. – Dlatego nie wskazane jest także spożywanie mięsa smażonego. Poza tym koniecznym jest równoległe do terapii zlikwidowanie szkodliwego promieniowania geofizycznego (jak niektóre pierwiastki, żyły wodne, siatki geopatyczne, różne zawirowania, natężenia pola elektro-magnetycznego lub infradźwięki i wysokie częstotliwości, itp.) w: mieszkaniu, szkole, miejscu pracy, w fermach hodowlanych, w plantacjach upraw rolnych i leśnych - więcej informacji jest w artykule prof. dr hab. Inż. Andrzeja Kolka na mojej stronie internetowej. Warto podkreślić, że promieniowania opisane przez prof. A. Kolka stanowią ważną przyczynę wielu zaburzeń zdrowotnych łącznie z nowotworami złośliwymi.

- Pytanie retoryczne, przykład potwierdzający moje wnioskowania i skuteczne przeciwdziałania. – A pro po! Dlaczego NATURA zlokalizowała najwięcej węzłów chłonnych przy drogach oddechowych, pokarmowych, moczowych, a także pod powierzchnią skóry w tkance łącznej mamy bogate i aktywne osocze, układ chłonny, lipidy itp.? Otóż dlatego, że największe zagrożenia różnymi szkodliwymi związkami chemicznymi, wirusowe, bakteryjne, mikrobów, grzybów, pasożytów (w organizmie ludzkim są wprowadzane do organizmu przede wszystkim drogami oddechowymi i układem pokarmowym. Wchłanianie osmotyczne przez skórę jest na trzecim miejscu, gdzie osocze, limfa, układ chłonny chroni skutecznie organizm ludzki. Na czwartym miejscu organizm ludzki jest zagrożony różnymi wirusami, bakteriami, grzybami itp. przez układ płciowy/moczowy. Na powierzchni skóry człowieka są mi znane dwie łatwo dostępne na meridianie wątroby strefy biologicznie czynne W - 13 znajduje się na końcówce wolnego 11 żebra i 3 mm poniżej i W – 14 w linii pionowej poniżej brodawki sutkowej, w 6 przestrzeni międzyżebrowej, które przy stymulacji, bodźcowaniu klawikami, wykałaczkami 3 razy dziennie przez 3-5 dni, aktywizuje w wątrobie jakąś swoistą toksynę obojętną dla organizmu, skutecznie niszczącą wszelkie pasożyty w całym organizmie. Jeśli ludzie w procesie formułowania się na przestrzeni wielu setek tysięcy lat mieli bardzo trudne warunki egzystencjonalne i higieniczne. Żyli w permanentnym brudzie i żywili się tym co upolują, często głodowali lub spożywali nieświeże jedzenie. Występowały wówczas permanentnie dokuczliwe swędzenia, zatrucia pokarmowe, bóle, odczuwali nieodpartą potrzebę drapania się a nawet czochrania, masowania, nacierania, oklepywania, kompresy (schładzanie i naprzemiennie nagrzewanie). Wówczas człowiek w miejscach zagrożonych chorobowo swojego organizmu na skórze wywoływał poprzez drapanie, czochranie, lizanie, oklepywanie, masowanie, schładzanie, ogrzewanie, kompresy, intuicyjnie bardzo staranne przekrwienie/dokrwienie, aktywował wszystkie rodzaje receptorów skórnych w procesach dermovisceralnych, aktywował układ nerwowy, wykształcił min. wiele punktów biologicznie czynnych i akupunkturowych, aktywował układ chłonny, aktywował produkcję czynników molekularnych endogennych i sterowników submolekularnych w programach DNA/RNA w jadrze komórki na wszystkich poziomach endogennych. Człowiek w procesie historii formowania się antropogennego z pokolenia na pokolenie aktywował i rozwijał, tworząc ewolucyjnie wiele czynników endogennych, także utrzymywał w dobrej kondycji układ chłonny, osocze, węzły chłonne oraz różne własne przeciwciała. Poprzez w/w permanentną stymulację skóry wykształcił znakomicie funkcjonujące procesy dermovisceralne, skórno wewnętrzne niezwykle skuteczne w samo leczeniu, w samo regulacji zaburzonych funkacjach i w samo regeneracji. Metoda klawiterapii ma szczegółowo opracowane wejścia biocybernetyczne do skutecznej likwidacji infekcji, także zakaźnych własnymi przeciwciałami, a w tym stanu zapalnego powiększonych węzłów chłonnych, szczegółowo opisanych w książce Klawiterapia. Jak wiemy lekarze podczas oględzin diagnostycznych jeśli stwierdzą, że węzły chłonne są wyraźnie powiększone, twarde i bolesne to zalecają je usunąć chirurgicznie. – Ta decyzja lekarza jest wielkim nieporozumieniem. Węzły chłonne jak każdy narząd, w wyniku różnych przeciążeń, zainfekowań może mieć stan zapalny. Jeśli węzeł chłonny zaczyna być odczuwalny pobolewaniem, jest powiększony nawet dwukrotnie to nie należy go usuwać. W książce Klawiterapia, IX rozdziale jest algorytm z siecią czynności zobrazowanej w Atlasie klawiterapii, którym w kilka dni można sprawnie i skutecznie zlikwidować stan zapalny dowolnych węzłów chłonnych. A to sprawi wyraźne ich zmniejszenie i przywróci ich prawidłową funkcję obronną organizmu. Kiedy należy usunąć węzeł chłonny? Otóż, wówczas gdy jest powiększony kilkakrotnie (3-7 razy) a badania USG i histopatologiczne (cienko igłowe) potwierdzą, że jest całkowicie objęty zmianami patologicznymi. Warto wiedzieć, że istnieją punkty na meridianie jelita grubego: Jg:12, 13 na ramieniu oraz PaM – 112 (poza meridianowy) na przedramionach, którymi można selektywnie zlikwidować nawet gruźlicę węzłów chłonnych. Jak wiemy różnych odmian, miejsc anatomicznych, które mogą być objęte zmianami gruźliczymi w organizmie człowieka jest około stu. Gruźlicę płuc i inne siedliska gruźlicy likwiduję się sprawnie i skutecznie algorytmem z siecią czynności opisaną w książce Klawiterapia i wyrażonym obrazowo w Atlasie Klawiterapii – bez leków w 10 dni.

W drodze dalszych dociekań dedukcyjnych, badań i eksperymentów empirycznych doszedłem do wniosku, że jeśli będę stymulował, planowo podrażniał powierzchnię skóry cierpiącego lub niepełnosprawnego człowieka odpowiednio dostosowanymi narzędziami nad włóknami nerwowymi i na skórze głowy oraz nad narządami objętymi dysfunkcją to wywołam bardzo staranne przekrwienie nie tylko skory i tkanki łącznej. Wówczas zlikwiduję brak odporności swoistej np. narządu lub określonej struktury morfologicznej, powstałą z powodu długotrwałego niedokrwienia. A także zaktywuję w całym organizmie odporność immunologiczną. Okazuje się, że można klawiterapią sprawnie aktywować neurofizjologicznie także neurotom – układ nerwowy, myotom – mięśnie i sclerotom – okostną, cały układ kostny, a to sprawi, że łącznie z ćwiczeniami udrażniam doprowadzenie krwi do najbardziej dystalnych, zaniedbanych niedokrwiennie lub infekcją, niedożywionych dotlenioną i bogatą w różne czynniki endogenne, odżywcze krwią, zaburzonej fizjologii tkanek i komórek wszystkich poziomów endogennych.

Na dzień dzisiejszy dysponuję staranną dokumentacją kliniczną podwójnych badań krwi w różnych laboratoriach analitycznych w niezwykle skutecznej likwidacji WZW (wirusowego zapalenia wątroby), selektywnymi przeciwciałami dla poszczególnych rodzajów wirusów. Informacje ze starannym opisem metody biocybernetycznej klawiterapii likwidacji wysłałem w połowie 2012 roku do: Narodowego Instytutu Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny; Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; Ministra Zdrowia i wielu innych organizacji naukowych i zawodowych służby zdrowia. Pragnę zaznaczyć, że WZW A.B.C. skutecznie likwiduję w czasie 7-10 dni z potwierdzeniem podwójnych badań krwi. Równie skutecznie likwiduję anemię i leukopenię, a współpracę naukową 3 lata temu w 2010 roku zaproponowałem prof. dr hab. n. med. Stanisławowi Majowi, emerytowany hematolog, internista w obecności dr med. Adama Czarneckiego, chirurga, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Okazało się w rozmowie, że mamy wspólne korzenie w początkach drogi medycznej profesora St. Maja, tuż po ukończeniu przez niego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, odbywał staż w 1956 roku w I Okręgowym Szpitalu Wojskowym w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej, gdzie ja również w tym samym czasie pełniąc służbę, asystowałem w prosektorium tegoż szpitala. Wręczyłem Profesorowi moje książki: Klawiterapia i Atlas klawiterapii i uzgodniliśmy, że nawiążemy współpracę naukową. Profesor St. Maj zobowiązał się, że będzie przysyłał pacjentów z: anemią i leukopenią oraz z WZW B i C, następnie po kilkudniowej kuracji klawiterapią wykonamy znane podwójne badania lekarskie krwi i po zebraniu odpowiedniej statystyki napiszemy wspólną publikację, rozpowszechniając skuteczność molekularnej biocybernetycznej klawiterapii w likwidacji ciężkich chorób krwi, na które nauka medyczna nie ma skutecznych leków. Z niewiadomych względów prof. St. Maj więcej się nie odezwał. Warto wiedzieć, że podobnych zobowiązań współpracy z innymi profesorami medycyny miałem więcej, dysponuje nazwiskami, którzy mimo niezwykłej skuteczności klawiterapii i zobowiązań nie podjęli współpracy naukowej. Myślę, że przyczyną braku eleganckiego wycofania się ze współpracy naukowej był lęk podpisania się pod publikacją naukową w profesjonalnych periodykach medycyny, gdzie likwiduję się skutecznie ciężkie schorzenia klawikami, wykałaczkami (?). 

Szanowni Ludzie nauki medycznej nie ma się czego wstydzić, albowiem warto wiedzieć, że procesy dermoviceralne (skórno wewnętrzne) były pierwsze przed farmakologią, a stosowane w metodzie biocybernetycznej klawiterapii W PRECYZYJNYM STEROWANIU CZYNNIKAMI ENDOGENYMI W LIKWIDACJI RÓŻNYCH SCHORZEŃ, zaburzeń endogennych są bez porównania SKUTECZNIEJSZE I NIE WNOSZĄ ŻADNYCH SZKODLIWYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH, CZEGO NIE MOŻNA POWIEDZIEĆ O FARMACJI. Klawiterapia w wykonaniu molekularnej biocybernetycznej stymulacji może być wykonywana w domu lub przychodni na zwykłym krześle bez potrzeby hospitalizacji, co wniesie olbrzymie korzyści bioetyczne i finansowe.


Szanowny cztelniku rozpowszechniaj także inne publikacje o klawiterapii i ekologii zamieszczone na stronie internetowej: www.klawiterapia.com

, …dbając o warunki egzystencji w zgodzie z NATURĄ, szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych”


Ferdynand Barbasiewicz, autor klawiterapii i EDENU XXI WIEKU