Odnosząc się z pokorą wobec bogactwa ilości czynników endogennych i różnorodności innych mniejszych obiektów – różnych subtelnych wartości endogennych, molekularnych i ich znaczenie biocybernetyczne w sterowaniu w funkcjach fizjologicznych, biologicznych w strukturach morfologicznych organizmu, a obserwowalnych na poziomie spektrum subkomórkowego. Ujawnia się swoista paralela do obrazu Drogi Mlecznej, WIELKIEJ GALAKTYKI. Nie wykluczonym jest, że heureza - kierunek myślenia, rozumowania, wyobraźni, skojarzeń innowacyjnych twórców nurtu filozoficznego ATOMISTÓW GRECKICH, jest godny podziwu. Potwierdzeniem może być także precyzyjna wiedza kapłanów egipskich za czasów Faraonów o ruchach ciał niebieskich układu słonecznego, którzy byli w stanie dokładnie przewidzieć zaćmienie słońca i wykorzystać to zjawisko do socjo technicznego sterowania psychologią tłumu. Stawiam pytania retoryczne do współczesnych historyków, astronomów, astrofizyków! Jak się ma do tej wiedzy odkrycie naszego wielkiego rodaka Kopernika? Współczesne trendy rozwoju i postępu naukowego, oprzyrządowania technicznego w poznawaniu mikro i makro świata, potwierdzają, że wszechświat makrokosmosu i mikrokosmosu jest zbudowany ze swoistych stosów atomów z ich elektronami, protonami itp. A co współcześni ludzie nauki astronomii, astrofizyki wiedzą o strukturze i funkcji kosmosu? Jak się ma wiedza fizyków do struktury i funkcji atomu wobec mikrokosmosu i makrokosmosu? Najnowsze doniesienia uczonych wskazują, że wszechświat wypełniony jest mnogością chemicznych pierwiastków i związków organicznych! Jak się do tych sensacyjnych doniesień ma wiedza mikrobiologii w badaniu struktury i funkcji w spektrum subkomórkowym? I jak się przekłada wiedza o kosmosie i mikrokosmosie we wzajemnym poznaniu? Co współcześni uczeni filozofii widzą w makro i mikro kosmosie? Widzę pilną celowość powołania światowego kongresu, by dokonać konfrontacji w aspekcie filozoficznym osiągnięć naukowych mikro i makro kosmosu. A jak się ten stopień i zakres poznania ma do szacowanej liczby 300 miliardów galaktyk, które w innym wymiarze czasoprzestrzeni mogą dawać obraz „makrokomórek” ulegających swoistemu podziałowi powiększającego się kosmosu, w którym większość atomów, pierwiastków ma organiczne pochodzenie o niewyobrażalnej strukturze i funkcji w umyśle nawet wybitnego astronoma lub astrofizyka, które to kiedyś nazwano WIELKIM JAJEM WSZECHSWIATA. Natomiast w mikrokosmosie, na poziomie spektrum subkomórkowego, dostrzeżono i doliczono się w czasie 50 lat, za pomocą najnowszego mikroskopu elektronowego z niezwykle bogatym oprzyrządowaniem elektronicznym podobny obraz do WIELKIEJ GALAKTYKI. Do tej pory rozpoznano na razie, zaledwie nieco ponad 20 czynników endogennych, nie licząc ich nano molekularnych satelitów. Postawmy sobie pytanie! Kiedy będzie nam dane poznać znaczenie w odporności immunologicznej i tajemnicy dobrego zdrowia i długowieczności człowieka w świetle pozostałych ilości endogenych czynników? Ja wierzę, że z upływem czasu zostanie potwierdzona teoria filozoficzna ATOMISTÓW GRECKICH o strukturalno – atomowej funkcji mikro i makro świata. Wszechświat od 15 miliardów lat rozszerza i powiększa się. Być może jest to podział niewyobrażalnej komórki w innym wymiarze, nie znanej człowiekowi czasoprzestrzeni. Być może jest to 15 letni młodzieniec w procesie rozwojowym w naszym rozumieniu ale o nie wyobrażalnych wymiarach czsoprzestrzeni. Funkcja podziału tej kosmicznej komórki może być podobna do funkcji na poziomie endogennym, której dotychczas nie było nam dane bliżej i dokładniej poznać z powodu ograniczonych możliwości mikroskopu elektronowego. A czarne dziury i antymateria w kosmosie to może być obraz zapaści enzymatyczno – metabolicznej, obumieranie jakiejś kosmicznej komórki.

– Czytaj fenomenalną książkę pt. SPRAWA ATOMU, genialnego autorstwa Michała Gryzińskiego, (fizyka, autorytetu na skalę światową, zniszczonego tajną inkwizycją) Homo-Sapiens, Warszawa 2002. – Oto syntetyczny spis treści tej książki::

1. FIZYKA TEORETYCZNA XX WIEKU NA FAŁSZYWYCH TROPACH ( mechanika kwantowa – teoria, która powstała, a powstać nie powinna);

2. O ŚWIETLE, KWANTACH I ATOMIE W DUCHU NEWTONA (zawracamy z błędnej drogi, jaką fizyka teoretyczna kroczyła blisko sto lat);

3. JAK WYGLĄDA ATOM? JAK ATOMY ŁĄCZĄ SIĘ Z CZĄSTECZKAMI? (krótko i prosto dla wszystkich o elektronowych szlakach krzyżujących się na atomowych jądrach);

4. NIECO PROFESJONALNYCH ROZWAŻAŃ Z TEORII ATOMU ( wykład dla tych, którym nie obce jest pojęcie pochodnej i całki);

5. I CO DALEJ? DALEJ TEŻ W DUCHU NEWTONA (o spektroskopii i cząsteczce wodoru, o atomowym jądrze i o fotonie);

6 AUTOBIOGRAFICZNE TŁO SPRAWY (inkwizycja we współczesnej fizyce – i nie tylko fizyce);

7. SŁOWO KOŃCOWE (sytuacja na Globie oczyma fizyka).

Rozdział następny >>

Ocena i wnioski - 4