Inny problem godny analizy i oceny publicznej! Dlaczego leki są takie drogie? Ile kosztuje produkcja, dystrybucja i reklama? – Może jakiś ekonomista obliczy koszty obiektywne produkcji leków i wykaże detaliczne wydatki na produkcję, dystrybucję i reklamę. I jak się ma to wszystko do kondycji zdrowotnej CIERPIĄCEGO CZŁOWIEKA? Tytuły i apanaże pozostają u twórców nieudanych leków. Apanaży i tytułów naukowych nikt nie odbiera tym ludziom.

PRZECIEŻ MOŻNA INACZEJ, BARDZIEJ ZGODNIE Z NATURĄ I NIEZWYKLE SPRAWNIE (W KILKA DNI), HOLISTYCZNIE I SKUTECZNIE, TANIO, W PROSTY SPOSÓB, BEZ SZKODLIWYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH, USPRAWNIAĆ ZABURZONY PSYCHOSOMATYCZNIE I INFEKCYJNIE ORGANIZM CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT.

Istnieje obiektywna i niezwykle sprawna możliwość regulacyjna i regeneracyjna we wszystkich poziomach endogennych w ilości i jakości wszystkich czynników, z potwierdzeniem w pełnym spektrum subkomórkowych, metodą dermovisceralną klawiterapii, w regulacji w kilka dni zaburzonych nerwowych potencjałów własnych i wzbudzanie poprzez regenerację utraconego z powodu demielinizacji obwodowej, przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknach nerwowych, a także plak (fr. plaque) demielinizacyjnych w mózgu z rozpoznaniem MS i monitorowaniem EMG i MRI. – Jest to metoda bezpośredniego potwierdzenia obiektywnej odbudowy niedoborów mieliny w obwodowych włóknach nerwowych i plak demielinizacyjnych w mózgu. Droga naprawcza metodą dermovisceralną klawiterapii jest zdecydowanie skuteczniejsza, w o wiele krótszym czasie i kilkanaście razy tańsza w regulacji czy regeneracji czynnikami produkowanymi na własnym poziomie endogennym, niż instrumentalne odkrywanie, i nie udolne cechowanie poszczególnych czynników endogennych w strukturze i funkcji morfologicznej. Należy obowiązkowo kontynuować równolegle badania nad refleksologią i refleksoterapią, a szczególnie z zastosowaniem klawiterapii w badaniu struktury i funkcji czynników endogennych, w spektrum subkomórkowym w zapobieganiu podatności do zapaści enzymatyczno – metabolicznej, wywołanej pozytywnym psychogennym warunkowaniem i regeneracji zmian wtórnych (w stadium początkowym) w zapaści enzymatyczno – metabolicznej wywołanej przewlekłymi zaburzeniami psychosomatycznymi i infekcyjnymi na różnych poziomach endogennych. Np. w multiple sclerosis, w neuropatii, polineuropatii, w chorobach infekcyjnych (grzybice, bakterie i wirusy). Metoda dermovisceralna klawiterapii pozwala w dwa tygodnie przywrócić pełnie zdrowia i sprawność – czytaj Klawiterapia str. 312. Metodą dermovisceralną klawiterapii odbudowuje się m.in. własny interferon, który posiada zdolność tropizmu molekularnego i znakomicie się samoistnie naprowadza z krwią obwodową w miejsca plak demielinizacyjnych. Natomiast leczenie MS interferonem beta nie daje oczekiwanych rezultatów. Dlaczego takie są różnice w skuteczności tych metod i środków terapii? Mimo, że interferon beta został opracowany, wysublimowany, stworzony na bazie tkanki zwierzęcej i jest z tego powodu bardzo drogi, i nie skuteczny. Interferon beta nie ma zainstalowanej nano radiostacji, swoistego tropizmu molekularnego, która naprowadzała by się z dwoma lipidami samoistnie, samoczynnie z krwią obwodową w miejsca demielinizacji, wywołane psychosomatycznie zapaścią enzymatyczno – metaboliczną na poziomie endogennym neurotomu, uszkodzonej izolacji włókna nerwowego lub plaki demielinizacyjne w strukturach mózgu. Ten sam problem występuje w mało skutecznej terapii innymi środkami sterydowymi, farmaceutycznymi, lekami najnowszej generacji, które z powodu braku immanentnego tropizmu molekularnego nie mogą dotrzeć w miejsca najbardziej potrzebujące, oczekujące pomocy; w neuropatii na tle demielinizacji, a także z powodu infekcji, opuchlizny lub też zaburzeń naczyniowo ruchowych, stanów niedokrwiennych. Te stany, zaburzenia i zmiany patologiczne, uniemożliwiają dotarcie leku transportowanego w krwią obwodową w miejsca oczekujące wsparcia, pomocy, regulacji suplementami lub lekami, zaburzonej homeostazy na poziomie endogennym, albowiem krew z przyczyn obiektywnych jakimi jest niedokrwienność, obrzęki lub infekcja, tam nie do chodzi.

W połowie XX wieku, gdy opracowano mikroskop elektronowy, ludzie nauki tak się zafascynowali poznawaniem czynników poziomu endogennego a w tym struktury i funkcji nielicznych jak dotychczas czynników endogennych, badanych w spektrum subkomórkowym i struktur genetycznych DNA, że zaniechano dalsze badania w zakresie refleksologii nad funkcją regulacyjną struktury morfologicznej wywołanej stymulacją dermovisceralną klawiterapii. Jak wiemy metoda dermovisceralna klawiterapii pozwala sprawnie uruchomić odbudowę i optymalizację ilościową i jakościową wszystkich czynników endogennych na wszystkich ww. poziomach, które stanowią o pełnej odporności immunologicznej krwi w organizmie, a którą można usprawnić i leczyć, bez leków, zaburzony psychosomatycznie i infekcyjnie organizm człowieka i zwierząt.

Warto wiedzieć, że różne rodzaje grzybów, bakterii i wirusów mogą samoistnie powstawać w zaburzonym organizmie z powodu schorzeń psychosomatycznych, niedokrwiennych i infekcyjnych. Nie koniecznie musimy się zainfekować z innych źródeł, nośników określonych grzybów, bakterii lub wirusów. Częste schorzenia, infekcje świadczą o obniżonej odporności człowieka. Wówczas w osłabionym i niedokrwiennym organizmie mogą powstawać i rozwijać się samoistnie grzybica, infekcje bakteryjne i wirusowe. Tak jak w otaczającej nas przyrodzie, muszą zaistnieć sprzyjające okoliczności i warunki w lesie, żeby samoistnie rozwinęła się pleśń, zarodniki grzybni i wyrosły określone gatunki grzybów. Podobnie zachowuje się wrażliwy, z zaburzeniami na poziomie endogennym np. myotomu i sclerotomu, organizm człowieka, gdy zbliża się front atmosferyczny niosący pierwsze od kilku tygodni opady deszczu. Zdrowi ludzie z dobrą odpornością nie reagują fizjologicznie na zmiany pogodowe. Wówczas w otaczającej nas przyrodzie aktywizują się jakieś jeszcze nie poznane molekuły, na które reagują organizmy z zaburzeniami na poziomie endogennym myotomu i sclerotomu. Zaczyna rwać, łamać w kościach (aparacie ruchowo-oporowym), bóle mięśniowe itp. objawy jak przy początkach grypy ale bez temperatury. To jest podobna reakcja jak u alergików na pyłki trawy, brzozy itp. pyłki wywołujące katar sienny.

Dlaczego tajna inkwizycja niszczy refleksoterapię? W tym konflikcie zderzają się interesy farmacji i lekarzy (pieniądze) z refleksoterapią a szczególnie metodą dermovisceralną klawiterapii, która jest niezwykle skuteczna i bardzo tania, praktycznie bez nakładowa finansowo w holistycznym leczeniu zaburzeń psychosomatycznych i infekcyjnych, stanowiących 85% wszelkich dolegliwości, na które cierpi człowiek. Dentologia lekarska i łatwiejsze „pozorowane” leczenie środkami farmaceutycznymi z jej znanymi i nie poznanymi dotychczas, szkodliwymi skutkami ubocznymi oraz opisany konflikt finansowy lobby przemysłu farmaceutycznego stanowi bezpośrednią przyczynę tajnej inkwizycji, blokującej rozwój refleksologii w jej najskuteczniejszej formie, jaką jest metoda dermovisceralna klawiterapii. 

Rozdział następny >>

Ocena i wnioski - 6