WERBALIZACJA (MÓWIENIE O JEDZENIU) TREŚCI ŻYWIENIOWYCH I STYMULACJA METODĄ DERMOVISCERALNĄ KLAWITERAPI W AKTYWACJI SOKÓW I ENZYMÓW W PROCESIE TRAWIENNYM POPRZEZ POZYTYWNE PSYCHOGENNE WARUNKOWANIE W SAMO REGULACJI WEGETATYWNEJ WYWOŁANEJ ZABURZENIAMI PSYCHOSOMATYCZNYMI LUB INFEKCJĄ

Człowiek głodny, gdy zbliża się pora zwyczajowego spożywania posiłku o określonej godzinie, myśląc o jedzeniu, doświadczenia i wiedza żywieniowa, wyobraźnia żywieniowa, pamięć różnych smaków i zapachów, nawyki żywieniowe, molekuły zapachowe oraz wizualne walory gustów, estetyki i kompozycji różnych dań, przypraw, warzyw, deserów, owoców i płynów, aktywizują pozytywne warunkowanie psychogenne i pozytywnie optymalizują czynniki endogenne układu trawiennego, wegetatywnego, które także pośrednio stymulują wydzielanie śliny, soków trawiennych i różnych enzymów układu trawiennego, wegetatywnego. Te procesy ukierunkowują pory żywieniowe posiłków, wybory i rodzaje treści żywieniowej konkretnych dań, przystawek, deserów i płynów. A gdy ukierunkowujemy rozmowę na konkretne wybrane danie, mówiąc o zaletach poszczególnych składników żywieniowych, smakach, zapachach, proteinach, witaminach, pierwiastkach także śladowych i atrakcyjności form ich przyrządzenia, wówczas werbalnie aktywizujemy pozytywnie psychogennie bardziej subtelne enzymy na zróżnicowanych zakresach procesów technologii układu trawienia (obyczajowość, szerokość geograficzna, nawyki smakowe określonej kuchni), wywołujemy aktywację psychogennego warunkowania śliny, soków i innych enzymów jamy ustnej, przełyku, żołądka, a szczególnie dwunastnicy (wątroby i trzustki) i jelita cienkiego.

Jak wiemy na całej przestrzeni wszystkich poziomów funkcjonalnych układu trawiennego, poczynając od jamy ustnej, aż do odbytu włącznie istnieje wiele milionów różnych receptorów i analizatorów, które pod nadzorem ośrodków trawiennych w mózgu i hormonów przysadki mózgowej, tarczycy i gruczołów przytarczycznych i niedoborów czynników endogennych, regulują w sprzężeniu zwrotnym procesy trawienne, enzymatyczne i wegetatywne. Np. jeśli z jakiegoś zaburzonego stresem, frustracją lub długotrwałą irytacją powodu zbyt dużo wapnia z kałem jest wydalane, to występuje zagrożenie osteoporozą, Gruczoły przytarczyczne za mało wydzielają jonów wapnia i nie ma w układzie trawiennym sprawnego wchłaniania wapnia, nie ma „pompy wapniowej”. Odpowiednie receptory i analizatory jelita prostego podczas wydalania kału informują poprzez neurochemiczne przekaźniki molekularne (mediatory) i nerwowy układ aferentny (dośrodkowy), także X nerwu błędnego, czaszkowego, odpowiednie ośrodki w mózgu, a także krew obwodowa przepływająca przez przysadkę mózgową, która jest nadążnie analizowana (str.268), a jej hormony natychmiast starają się regulować tarczycę, a szczególnie gruczoły przytarczyczne, a dozowane z gruczołów przytarczycznych jony np. wapnia do krwi obwodowej, stanowią o pompie wapniowej, w przyswajaniu wapnia ze spożywanej strawy w układzie trawiennym. Jeśli nie dokonamy odstresowania mózgu wzgórza i podwzgórza, to nie zaktywizujemy odpowiedniego poziomu jonów wapnia w krwi obwodowej. Bez odpowiedniego poziomu jonów wapnia z gruczołów przytarczycznych w krwi obwodowej nie ma wchłaniania wapnia ze strawy w układzie trawiennym. Nie ma także wchłaniania wapnia z tabletek podanych w tym celu in vitro.

Drugie równoległe sprzężenie zwrotne regulujące enzymy i hormony w procesach trawiennych, wegetatywnych, znajduje się w funkcjach enzymatyczno – metabolicznych, we wszystkich poziomach endogennych: dermatomu, neurotomu, myotomu i sclerotomu itp. Jak wiemy wapń, potas itp. zaliczane są do głównych kationów przemiany materii w funkcjach enzymatyczno – metabolicznych na wszystkich poziomach endogennych myotomu a szczególnie na poziomie sclerotomu.

Wapń, ponad to reguluje ph – poziom kwasowości. W płatach przysadki mózgowej jest niezwykle sprawne i nadążne laboratorium optymalnego spektrum morfologicznego, chemicznego i endokrynologicznego krwi obwodowej, które przy różnych, nawet subtelnych zaburzeniach jakości i ilości różnych czynników krwi, natychmiast aktywizuje różne gruczoły dokrewne do regulacji jakości krwi, także czynnikami endogennymi, molekularnymi. Ten drugi tor sterowania zachodzi automatycznie jeśli jest niedobór wapnia w krwi, wówczas z odpowiedniego poziomu endogennego, drogą molekularną i poprzez neuroprzekaźniki (mediatory) oraz aferentnymi włóknami nerwowymi – w sprzężeniu zwrotnym, są przekazywane informacje do przysadki mózgowej i dalej do tarczycy i gruczołów przytarczycznych z poleceniem zwiększenia poziomu jonów wapnia w krwi obwodowej itd.

Trzeci tor równoległy regulacji poziomu wapnia w krwi w organizmie zachodzi bezpośrednio z samoistnej analizy funkcji i sprawności procesów enzymatyczno – metabolicznych we wszystkich poziomach endogennych a szczególnie sclerotomu. – Skoro występuje w krwi niedobór wapnia tzn., że są zaburzone funkcje enzymatyczno – metaboliczne na poziomach endogennych i również ujawnia się zaburzenie ph w surowicy krwi, które jest także sygnałem dla przysadki mózgowej, tarczycy a szczególnie gruczołów przytarczycznych..

Oczywiście wszystkie ww. opisane opcje samo kontrolne i sterujące regulacją procesów wegetatywnych, są warunkowane psychogennie i zaburzane poprzez negatywne emocje, a także silne stany stresowe, frustracyjne, długo trwałe irytacje, i stany ambiwalentne emocjonalnie. Jeśli jest pozytywne warunkowanie psychogenne, bez silnych i długotrwałych przykrych stresów, frustracji i irytacji, to wszystko powinno funkcjonować sprawnie.

Werbalizacją celowaną (słowną psychoterapią) w psychogennym pozytywnym warunkowaniu (czyt. Klawiterapia str. 80 i 97) procesu żywienia i regulacji układu nerwowego (tamże str.: 89 i 133) oraz trawiennego, wegetatywnego (str.: 93, 94 i 209), metodą dermovisceralną klawiterapii - możemy wywołać kontrolowaną regulację zaburzonego psychosomatycznie układu wegetatywnego w procesie trawiennym. Długo trwałe zaburzenia psychosomatyczne bez regulacji metodą dermovisceralną klawiterapii, mogą zakłócić subtelne procesy we wszystkich poziomach endogennych i mogą wywoływać obniżenie odporności immunologicznej – alergie, infekcje a w dalszych konsekwencjach rozległą na wszystkich poziomach zapaść enzymatyczno – metaboliczną ze zmianami wtórnymi włącznie. W tak zaburzonym organizmie. W wyniku zaburzeń czynników endogennych w ilości i jakości, osłabionej odporności immunologicznej, a w tym obniżenie także limfocytów z grupy T4 i T8, mogą samoistnie, rozwinąć się lokalnie i ogólnoustrojowo grzyby, bakterie i wirusy wywołujące poważne infekcje.

Rozdział następny >>

Ocena i wnioski - 8