1) Klawiterapia w profilaktyce utrzymania dobrego zdrowia i sprawności człowieka, jako uniwersalna alternatywa w ciągłym niedostatku, kryzysie niespełnionych marzeń, iluzorycznych planów naprawy usług medycznych, zawiedzionych oczekiwań, smutnych rozczarowań wobec publicznej służby zdrowia.
Metoda dermovisceralna (skórno – wewnętrzna, nieinwazyjna) w biocybernetycznej klawiterapii stworzona dla skutecznej profilaktyki w molekularnym usprawnianiu neurofizjologicznym, czynnikami endogennymi, przyczyn zaburzeń zdrowotnych człowieka na wszystkich poziomach endogennych, czytaj dalej: „Uzasadnienie opisowo-naukowe klawiterapii”, gdzie opracowane algorytmy z siecią czynności biocybernetycznej, pozwolą sprawnie i skutecznie likwidować przyczyny ponad 1100 jednostek chorobowych, m.in.: Najwcześniejsze diagnozowanie i likwidacja własnymi przeciwciałami nowotworów w dwa tygodnie, także złośliwych. Bezinwazyjna regulacja zaburzonych nerwowych potencjałów własnych i wzbudzanie utraconego przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknach nerwowych, będące przyczyną ciężkich zaburzeń zdrowotnych, całkowicie opornych w leczeniu, a możliwych w weryfikacji klinicznej EMG. Likwidacja wypuklin i przepuklin krążków miażdżystych międzykręgowych i wiele innych trudnych zaburzeń zdrowotnych usprawnianych bez leków i bez operacji chirurgicznych.
Jak wiemy medycyna akademicka stara się leczyć przede wszystkim objawy chorób ujawniające się najwcześniej bólem, a lekarz w obciążeniu pracą i w pośpiechu stawia pytanie podczas pierwszej wizyty pacjenta: co panu/pani dolega? Jeśli usłyszy, że boli mnie tu i tu, wówczas serwuje środki, które przede wszystkim uśmierzają ból. – Tym samym lekarz potwierdza na pierwszej wizycie pacjenta, leczenie objawów środkami, które także działają przeciwbólowo. Wyjaśnienie, - organizm ludzki ujawnia najczęściej pierwsze zaburzenia zdrowia bólem i dysfunkcją, a lekarz serwuje m.in. środki przeciwbólowe, które zniewalają, znieczulają funkcje fizjologiczne całego układu nerwowego organizmu ludzkiego: www.klawiterapia.com
– W kilkumiesięcznych rejsach w żegludze na morzach i oceanach a także w długotrwałych podróżach kosmicznych klawiterapia może mieć bardzo korzystne zastosowanie w zaburzonej egzystencji zdrowotnej. W planowanych długotrwałych (2-3 lata) lotach międzyplanetarnych może się wszystko zdarzyć ze zdrowiem astronautów. Nie ma miejsca na APTEKĘ. Nie ma miejsca na uniwersalny BLOK OPERACYJNY i kilku specjalistów chirurgicznych, w długotrwałej podróży międzyplanetarnej. Także w trudnych warunkach zimowych lekarze nie mogą dojechać do wielu chorych. Wreszcie ludzie, którzy nie mają uprawnień do publicznej opieki zdrowotnej mogą sobie w warunkach domowych skutecznie pomóc w likwidacji różnych zaburzeń zdrowotnych. Ciągle rosnące ceny leków i usług lekarskich a renty i emerytury nie nadążają w zaspakajaniu skromnych, elementarnych potrzeb egzystencjonalnych , a w tym dotyczących opieki zdrowotnej. Książka Klawiterapia i Atlas klawiterapii oraz jedno opakowanie patyczków szaszłykowych (wykałaczki) lub kilka kompletów klawików zajmuje bardzo mało miejsca, …a może mieć doskonałe, skuteczne i uniwersalne zastosowanie dla likwidacji ewentualnych różnych zaburzeń zdrowotnych we wczesnym okresie rozwoju.
Metoda klawiterapii w żaden sposób nie narusza ustawy o służbie zdrowia. Klawiterapia jest alternatywą wyboru każdego człowieka w sytuacjach kryzysowych, szczególnie gdy jest zagrożenie życia, gdy medycyna akademicka nie dysponuje odpowiednio skutecznymi środkami ratowania zdrowia człowieka.
W tym celu opracowano i rozpowszechniono klawiterapię, która znakomicie służy człowiekowi i jeśli jest wykonywana przez osobę pouczoną przez znawcę klawiterapii, nie ma szkodliwych ubocznych działań.
Jakie są warunki uzyskiwania uprawnień w praktykowaniu zawodowym klawiterapii. Każdy lekarz i osoby zawodów około medycznych znający anatomię i fizjologię człowieka: fizjolog, fizjoterapeuta – rehabilitant, farmaceuta, pedagog pedagogiki specjalnej, psycholog kliniczny, resocjalizacja, biolog - biocybernetyk, pielęgniarka po Wydziale Pielęgniarskim AM (UM), nie muszą poddawać się badaniu testem MMPI. Natomiast osoby bez wykształcenia medycznego lub około medycznego (refleksolog, bioenergoterapeuta, itp.) znający anatomię i fizjologię, chcący wykonywać profesjonalnie klawiterapię, powinien poddać się badaniu testem psychologii klinicznej MMPI, wykluczającym zaburzenia osobowościowo-charakterologiczne. Dopiero wówczas może odbyć szkolenie i uzyskać certyfikat I stopnia w Centrum Klawiterapii.
UWAGA! Osoby z certyfikatem klawiterapii I stopnia, którzy po kilkuletniej praktyce, złożą do Centrum Klawiterapii oświadczenie kierowników Klinik dowolnego szpitala (na oficjalnym formularzu kliniki z podpisem i pieczątką kierownika kliniki), ze usprawnił metodą klawiterapii minimum trzech pacjentów z ciężkich zaburzeń zdrowotnych, na które medycyna akademicka nie ma skutecznych sposobów leczenia. Wówczas automatycznie osoby te uzyskują certyfikat II stopnia klawiterapii z podpisem i pieczątką odpowiednich kierowników klinik z prawem szkolenia na I stopień klawiterapii.
UWAGA! Prawo szkolenia w zakresie klawiterapii i nadawanie certyfikatu I stopnia uzyskują automatycznie osoby posiadające certyfikat klawiterapii II stopnia.
- Czytaj więcej dalej, w drugiej części książki EDEN XXI WIEKU i na w/w stronie internetowej oraz w książkach: Klawiterapia i Atlas klawiterapii.

Konkluzje: Powszechne zastosowanie klawiterapii w profilaktyce i bezpiecznym utrzymaniu sprawności zdrowotnej wniesie zdecydowanie lepszą sprawność zdrowotną społeczeństwa, dając co roku wymierne, olbrzymie korzyści bioetyczne, moralne i finansowe.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 02