17) Segregacja śmieci z licencją ferrytu przydzielanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dla producentów różnych PRZEMYSŁOWYCH PRODUKTÓW, z których wykonywane są polimerowe opakowania, przedmioty, m.in. papier i inne rzeczy do późniejszego wykorzystania w recyklingu lub utylizacji. Wszelkie nakrętki metalowe i folie aluminiowe od opakowań także szklanych powinny być odkręcone lub oderwane przed wrzuceniem do pojemnika na odpady.
Proszę sobie wyobrazić proces technologiczny odzyskiwania surowców wtórnych z różnych śmieci: Samochód, który odbiera niesortowane śmieci przywozi je do gminnego budynku segregacji śmieci i wysypuje na szeroki ruchomy taśmociąg. Nad tym taśmociągiem poprzecznie pracuje kilka MAŁYCH taśmociągów, które z odpowiednim polem elektromagnetycznym, zgodnie z przydzielanym w minimalnych ilościach ferrytem sortują kilka rodzajowo różnych odpadów, np. – pierwszy mały taśmociąg odbiera tylko torebki foliowe, które mają dodatek ferrytu 0,01% a taśmociąg ustawiony na tę normę elektromagnetyczną odbiera tylko torebki plastykowe ( do torebek foliowych nie należy wkładać innych rzeczy przed wyrzuceniem do pojemnika). Drugi taśmociąg, który odbiera lekkie opakowania i butelki z polimerów o zawartości ferrytu 0,03% (od których powinny być odłączone elementy folii aluminiowej). Warto wiedzieć, że obecność ferrytu rozłożonego równomiernie w strukturze opakowania itp. wyrobów, porzuconych w niedozwolonych miejscach zdecydowanie szybciej rozłoży się, naturalnie zutylizuje się pod działaniem wilgoci w powietrzu lub glebie. Trzeci taśmociąg odbiera makulaturę. Czwarty odbiera tkaniny z nitką ferrytową. Kolejny taśmociąg, który odbiera szkło z zawartością np. 1% ferrytu do ponownego przetworzenia (nakrętki od weków szklanych, dekle metalowe powinny odłączone), korki od butelek plastykowych powinny być odłączone, itd. Ceramika, złom z metali szlachetnych i żelazny odbierany jest przez ostatnie poprzeczne taśmociągi z silniejszym polem elektromagnetycznym, itd. Jednocześnie zatrudnieni są nie liczni ludzie, którzy kontrolują i wspierają ten proces ręcznie w szczególnych sytuacjach. Na końcu spadają odpady organiczne przeznaczone do rozdrabniania, wapniowania dolomitem, kompostowania i mineralizacji przez rodzime dżdżownice i bakterie na próchnicę do sprzedaży w workach do nawożenia gleby. Jestem przekonany, że dodatek ferrytu jest skuteczniejszy od laserowych systemów segregacji śmieci. A poza tym torebki plastykowe, butelki, makulatura itp. rzeczy z zawartością ferrytu zdecydowanie szybciej utylizują się jeśli będą porzucone w niedozwolonych miejscach.

Od zawsze mieszkam przy lesie w domu jednorodzinnym, na dość dużej działce poza Warszawą.
Z powodu braku dostępu do kilku pojemników na segregowane śmieci dokonuję tylko częściowej segregacji, suchy chleb wynoszę w jedno miejsce za parkan do lasu, który chętnie zjadają różne zwierzęta leśne. Zimą, gdy zalega dużo śniegu kupuję różne nasiona zboża i słonecznika w celu dokarmiania ptaków. Natomiast różne odpady organiczne, skoszoną trawę, chwasty z pielenia, liście zgrabiane wokół domu składam na kompostowanie, które raz w roku obsypuję wapnem dolomitowym i mam znakomitą próchnicę do zasilania różnych krzewów, roślin ozdobnych w ogrodzie oraz trawnik.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 18