6) Slimak kosmiczny w pozyskaniu ze SŁONCA plazmy fotonowej.
Przewiduję w niedalekiej perspektywie zbudowanie i wykonanie eksperymentów na ZIEMI, a następnie wyniesienie na wysoką orbitę stacjonarną dużego znanego z kształtu ślimaka z rożkiem, i zamieszczenie poza północną szerokością geograficzną, tak żeby nie przysłaniał cieniem ZIEMI. Ślimak będzie wykonany z nanotechnologii lustrzanej (z molekularnych polimerów żaroodpornych) o średnicy otworu np. w granicach 500-700 m ustawionego otworem do ŚŁOŃCA. Po udanych eksperymentach, próbach w warunkach rzeczywistych, mam wizję zamieszczenia 7 ślimaków, których zbiorcza energia plazmy fotonowej, za pośrednictwem laserów i regulowanych luster kosmicznych będzie tworzyła relatywnie bardzo mały ruchomy „swoisty tunel kwantowy(?)” (pod warunkiem, że fizyka kwantowa istnieje rzeczywiście, czytaj książkę naukową SPRAWA ATOMU autorstwa znakomitego, światowej sławy fizyka Michała Gryzińskiego), przystosowany dla komunikacji międzyplanetarnej. „Tunel kwantowy” znoszący grawitację ziemską, nadający niezwykłą prędkość kosmiczną pojazdom międzyplanetarnym, będzie funkcjonował na odpowiedniej wysokości nad biegunem północnym, stosownie wysoko, żeby nie odpompować atmosfery ziemskiej, powietrza. Tunel plazmowy działałby na wielką, wysoką skalę, podobnie jak pole elektromagnetyczne w cewce indukcyjnej wypychające rdzeń.
Promienie słoneczne, fotony będą poza atmosferą ziemską wpadały bez zakłóceń do wielkiego otworu ślimaka wykonanego z nanotechnologii, polimerów żaroodpornych będą w jego spiralnej lustrzanej żaroodpornej przestrzeni przez sukcesywne odbicie zagęszczane do stanu kuli plazmy fotonowej w rożku na dole.
Uwaga! Elektrostatyczność wewnętrznej lustrzanej przestrzeni ślimaka wykonanej z nano-technologii polimerów żaroodpornych jest o potencjale dodatnim (+). Fotony, które będą się odbijały bez stykowo od wewnętrznej powierzchni lustrzanej ślimaka też mają ładunek dodatni (+). Pod „ślimakiem kosmicznym” w swoistej gondoli (laboratorium) uzyskalibyśmy wielką, czystą energię ekologiczną w postaci plazmy fotonowej o temperaturze, która jest marzeniem najwybitniejszych fizyków. Energia plazmy fotonowej zaspakajałaby w niedalekiej przyszłości wszelkie potrzeby energetyczno-egzystencjonalne ludzkości na ZIEMI i dla potrzeb kosmicznych, bez spalania. Projekt „ślimaka w kosmosie” uzyskał w 1987 roku pozytywną ocenę Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z jedyną ale bardzo ważną obawą, dotyczącą ewentualnego spadnięcia kuli plazmy fotonowej na ZIEMIĘ, która mogłaby wywołać niewyobrażalne zagrożenie.
Uwaga! Jeśli kula plazmy fotonowej o niewyobrażalnie wysokiej temperaturze będzie umocowana w potrójnej koronie o bardzo silnym polu elektromagnetycznym nad żaroodpornym regulowanym „lejkiem ceramiczno-elektronicznym”, z którego będzie na bieżąco laserem jako nadprzewodnikiem odprowadzana na ZIEMIĘ. To ten opisany proces stałego zagospodarowania plazmy fotonowej eliminuje w znacznym stopniu przewidywane zagrożenie. W związku z przewidywanym przez astrofizyków na rok 2036 uderzenia w ZIEMIĘ asteroidy (planetoidy), o wielkości 3 boisk piłkarskich, pędzącej z prędkością kosmiczną, która może spowodować katastrofę o niewyobrażalnych wymiarach. Energia plazmowa pozyskana z „kosmicznego ślimaka” może być wykorzystana do skutecznego rozbicia planetoidy na bardzo drobne części działem laserowym jako nadprzewodnikiem, a pozostałości zostaną spalone w atmosferze ziemskiej. Mamy jeszcze 24 lata i wierzę, że ludzie nauki udoskonalą zabezpieczenie plazmy fotonowej, że znajdą inne skuteczne sposoby zabezpieczenia „ślimaka” oraz niewyobrażalnej mocy energii plazmy fotonowej, nawet przed meteorytami, które można będzie niszczyć z odpowiednim wyprzedzeniem przed uderzeniem w „ślimaka kosmicznego”. Obecne osiągnięcia technologiczne w nano-technologii molekularnej polimerów lustrzanych żaroodpornych mają właściwość „samo regeneracji”, swoistej samo naprawy w przypadku niewielkiego uszkodzenia np. małym meteorytem. Skumulowana Plazma Fotonowa z kosmosu może być także wykorzystana w celu lądowego odchylenia od ZIEMI np. zbyt dużej energii wiatru słonecznego o wysokiej temperaturze ze zbyt silnym polem magnetycznym.

UWAGA!!! Jak wiemy wszelkie nasze dziedziny życia są sterowane elektroniką informatyczną, internetem. Informatyka internetowa, pamięć elektroniczno-systemowa sterująca organizacją wszelkimi dziedzinami życia, powinna być zabezpieczona metodami fizycznymi przed hakerami i terroryzmem internetowym lub też przed silną eksplozją na SŁOŃCU, której wiatr słoneczny może zniszczyć wszelką pamięć elektroniczną w serwerach. Chodzi o to, żeby uchronić się przed tego typu zaburzeniami, które mogą poważnie zakłócić wszelkie życie, działania naukowe i gospodarcze. Np. praca resortu Zdrowia, szpitali, lekarzy i aptek jest zarządzana elektronicznie systemami informatycznymi, które jest bardzo łatwo zakłócić i terrorystycznie zniszczyć i co w takiej sytuacji może zrobić lekarz lub apteka? Ten sam problem dotyczy banków, stacji benzynowej i innych dziedzin życia codziennego.
Metoda klawiterapii jest zabezpieczona fizycznie książkami: Klawiterapia i Atlas klawiterapii, których haker terrorysta lub silne pole magnetyczne wywołane eksplozją ze SŁOŃCA nie zniszczy.

Energia plazmy fotonowej może mieć zastosowanie do napędu odrzutowego pojazdów międzyplanetarnych. Być może nawet sprawi likwidację grawitacji ziemskiej i nada pojazdowi w komunikacji międzyplanetarnej niebywałą prędkość kosmiczną.
Plazma fotonowa na ZIEMI, może służyć także jako ekologiczny napęd odrzutowy dla rakiet na orbitę wokół ziemską , oraz dla napędu wszelkich pojazdów w komunikacji wodnej, lądowej i powietrznej, w likwidacji wszelkiego spalania, a nawet w precyzyjnym regulowaniu pogody na ZIEMI, likwidacji tsunami, itp. -www.klawiterapia.com/ekoenerg

Konkluzje: Slimak kosmiczny w pozyskaniu ze SŁONCA plazmy fotonowej jest największą nadzieją na rozwiązanie nie tylko wszelkich problemów energetyczno-egzystencjonalnych, ale i klimatu. Ludzie nauki powinni już dzisiaj podjąć badania i eksperymenty ze ślimakiem. Wszelkie korzyści z pozyskania plazmy fotonowej są obecnie nie do oszacowania.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 07